Tegemoetkoming schoolkosten

Kinderen die naar school gaan kosten geld. U kunt voor uw kind een tegemoetkoming in de schoolkosten aanvragen voor het schooljaar 2018-2019. U kunt deze regeling één keer per kalenderjaar aanvragen voor ieder kind dat naar het basisonderwijs (maximaal 100 euro) of voortgezet onderwijs (maximaal 175 euro) gaat.