Tegemoetkoming schoolkosten

Kinderen die naar school gaan kosten geld. U kunt voor uw kind een tegemoetkoming in de schoolkosten aanvragen voor het schooljaar 2019-2020. U kunt deze regeling één keer per kalenderjaar aanvragen voor ieder kind dat naar het basisonderwijs (maximaal € 100) of naar het voortgezet onderwijs (maximaal € 175) gaat.