Tegemoetkoming schoolkosten

Kinderen die naar school gaan kosten geld. U kunt bij de start van het nieuwe schooljaar een tegemoetkoming in de schoolkosten aanvragen voor uw kind(eren). U kunt deze regeling één keer per kalenderjaar aanvragen voor ieder kind dat naar het basisonderwijs (maximaal € 100) of naar het voortgezet onderwijs (maximaal € 175) gaat.

Let op: dit kan bij de start van het nieuwe schooljaar.