Excursie basisschool of voortgezet onderwijs

Veel scholen organiseren schoolreisjes en excursies. Met deze regeling krijgt u geld terug dat betaald moet worden om deze excursies te bekostigen. U kunt deze regeling één keer per kalenderjaar aanvragen voor ieder kind dat naar het basisonderwijs (maximaal € 100) of voortgezet onderwijs (maximaal € 500) gaat.