Disclaimer

Versie 1.0

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 06-02-2024.
meedoeninmontferland.info wordt beheerd door gemeente Montferland, digitale ondersteuning wordt verzorgd door BS&F.

Gemeente Montferland en BS&F besteden de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van haar website. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dat laat weten door contact op te nemen met vragen@meedoeninmontferland.info.

Hoewel aan de inhoud van de website grote zorg is besteed, aanvaardt gemeente Montferland en BS&F geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. Ook aanvaardt gemeente Montferland en BS&F geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de webpagina’s welke u via deze site kunt bereiken.

Gemeente Montferland en BS&F zijn niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van de website. Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, verspreiden of al dan niet tegen een vergoeding beschikbaar te stellen. Het is toegestaan informatie voor persoonlijk gebruik te downloaden en/of te printen.

De informatie opgenomen in e-mails is enkel bestemd voor de geadresseerde. Gemeente Montferland en BS&F zijn niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van elektronische middelen van communicatie.