Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Kwijtschelding betekent dat u de belasting niet hoeft te betalen. Bijvoorbeeld omdat u een laag inkomen heeft. De gemeente bepaalt of u kwijtschelding krijgt van de belasting of een deel daarvan. U krijgt geen kwijtschelding voor de kosten van het ledigen van de afvalcontainer. Voor vragen met betrekking tot kwijtschelding kunt u bij de afdeling Sociale Zaken terecht.

Voor meer informatie ga naar https://www.montferland.info/kwijtschelding-belasting/