Kan ik de kosten voor het schoolreisje of de excursie van mijn kind declareren?

Met de regeling Excursie basisschool of voortgezet onderwijs krijgt u geld terug dat betaald moet worden om deze excursies te bekostigen. U kunt deze regeling één keer per kalenderjaar aanvragen voor ieder thuiswonend kind dat naar het basisonderwijs (maximaal € 100) of voortgezet onderwijs (maximaal € 500) gaat. Bij uw aanvraag moet u bewijslast (factuur) uploaden.