Ik heb een regeling aangevraagd waarbij ik uitbetaald krijg. Wanneer wordt het geld gestort?

Wanneer de regeling is goedgekeurd, wordt deze in de eerste week van de opvolgende maand gestort op uw rekening.

Voorbeeld: Als een regeling in februari is goedgekeurd, wordt deze in de eerste week van maart uitbetaald.

Dit kan de volgende regelingen betreffen:

  • Tegemoetkoming schoolkosten
  • Kosten huiswerkbegeleiding, bijles of typeles
  • Excursie basisschool of voortgezet onderwijs
  • Vergoeding fiets voor scholieren