Bijzondere bijstand

Voor sommige kosten kunt u aan de gemeente een bijdrage vragen. Het gaat om kosten die noodzakelijk zijn en waarvoor u door bijzondere omstandigheden niet heeft kunnen sparen. Deze bijdrage heet bijzondere bijstand.

Ga voor meer informatie naar https://www.montferland.info/bijzondere-bijstand/.