Algemene voorwaarden deelnemer Meedoen in Montferland

In Montferland vinden we dat iedereen gelijk is. Ook wanneer u minder geld heeft om uit te geven willen we dat u mee kunt doen. En dat kan op allerlei manieren. U kunt bijvoorbeeld meedoen bij een voetbalvereniging, u kunt muziekles nemen of uw kind kan op zwemles. Meedoen in Montferland heeft al dit lokale aanbod van stichtingen, verenigingen en winkels samengevoegd in één digitaal platform.

U kunt Meedoen in Montferland wanneer u niet zoveel geld te besteden hebt. U krijgt dan punten van de gemeente. Die punten kunt u digitaal inleveren bij heel veel verenigingen en winkels. Komt u in aanmerking? Vraag dan een account aan en doe mee!

 1. Aanvragen account Meedoen in Montferland

  1. Inwoners van Montferland kunnen ieder jaar een aanvraag doen voor Meedoen in Montferland. De aanvraag geldt altijd voor dat kalenderjaar.
  2. Iedere aanvraag wordt door de gemeente Montferland gecontroleerd. De gemeente controleert of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden van deelname.
  3. Inwoners die een inkomen hebben niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm komen in aanmerking voor Meedoen in Montferland. Daarnaast kijkt de gemeente naar het eigen geld dat u heeft.
  4. Wanneer het inkomen en / of vermogen van een potentiële deelnemer niet bekend is bij de gemeente Montferland, vragen wij om inkomensgegevens aan te leveren. Op basis daarvan toetst de gemeente of deze persoon wel/niet kan deelnemen. Zonder aanlevering van deze gegevens kan er geen toetsing plaatsvinden.
  5. De aanvraag wordt altijd gedaan door een volwassene. Bent u ouder / verzorger van thuiswonende minderjarige kinderen, dan kunt u hen toevoegen aan uw account. Ook kunt u uw partner toevoegen aan uw account, zodat de hele familie gebruik kan maken van één account. Als hoofdaanvrager bent u verantwoordelijk voor de bestellingen van de toegevoegde partner en / of kinderen en gemachtigd om namens hen te handelen.
  6. Bij het indienen van een aanvraag dient u contactgegevens op te geven. Dit betreft een e-mailadres en telefoonnummer. Via deze contactgegevens kan Meedoen in Montferland contact met u opnemen en u informeren over uw aanvraag en bestellingen. U kunt zelf eenvoudig uw telefoonnummer en e-mailadres beheren vanuit uw account.
  7. Woont een potentiële deelnemer bij een organisatie of instelling (of valt onder hun verantwoordelijkheid)? Dan kan deze deelnemer een aanvraag doen via de aangewezen persoon binnen deze organisatie of instelling. Is de organisatie / instelling nog niet bekend met Meedoen in Montferland? Dan kan de contactpersoon contact opnemen via vragen@meedoeninmontferland.info
  8. Iedere hoofdaanvrager ontvangt inloggegevens voor Meedoen in Montferland. Wanneer een derde (bijvoorbeeld een partner, kind, ander familielid of mentor) de deelnemer ondersteunt bij het besteden van de meedoenregeling en de inloggegevens van de deelnemer wil ontvangen, heeft Meedoen in Montferland schriftelijk toestemming nodig van de betreffende deelnemer. In verband met de privacy van de deelnemers worden persoonsgegevens niet aan derden verstrekt.
  9. Kinderen en / of partner kunnen gedurende het kalenderjaar worden toegevoegd aan het account van de hoofdaanvrager. Deze personen dienen op hetzelfde adres woonachtig te zijn als de hoofdaanvrager. De partner moet volwassen zijn en kinderen moeten jonger dan 18 jaar zijn. Kinderen van 18 jaar en ouder moeten zelf een aanvraag indienen.
 2. De meedoenregeling

  1. De digitale punten, te besteden aan producten, diensten, lidmaatschappen en abonnementen zijn maximaal een kalenderjaar geldig. Overgebleven punten vervallen op de laatste dag van het jaar en kunnen niet meegenomen worden naar het volgende jaar. De punten vertegenwoordigen een geldwaarde, maar kunnen niet uitgekeerd worden in contanten.
  2. Zowel kinderen, volwassenen als senioren ontvangen punten voor de meedoenregeling.
  3. Is een kind bij aanmelding nog 17 jaar, dan geldt het gehele kalenderjaar deze leeftijdsgrens. Dat jaar kan het kind producten uitzoeken voor kinderen. Het jaar daarop dient het kind een eigen aanvraag te doen als volwassene.
  4. Het is niet mogelijk om punten van kinderen naar ouders / verzorgers over te boeken.
  5. Het overboeken van punten kan alleen in uitzonderinggevallen, zoals bij een gezinsactiviteit of het opmaken van een aantal resterende punten. De beheerders van Meedoen in Montferland zullen iedere aanvraag in behandeling nemen.
 3. Het aanbod

  1. Al het aanbod is leeftijdsgebonden. Kinderen zien over het algemeen dus een ander aanbod dan volwassenen en senioren. Het aanbod is afgestemd op de behoefte van de betreffende leeftijdsgroep.
  2. Het aanbod veranderd door het jaar heen. Er komen nieuwe producten bij, maar er worden ook producten uit het aanbod gehaald.
 4. Bestellingen

  1. Bestelde producten zijn persoonsgebonden. Producten mogen niet onderling ingewisseld worden en ook niet worden doorverkocht aan derden.
  2. Het doorverkopen van bestelde producten wordt gezien als misbruik van Meedoen in Montferland. Bij constatering van dit misbruik, kan de gemeente uw punten innemen en u uitsluiten van deelname.
  3. Bestelde producten kunnen uitsluitend bij hoge uitzondering geannuleerd worden. Hiervoor zal altijd eerst contact worden opgenomen met de betreffende aanbieder van het product. U bent zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van de juiste bestelling.
  4. De deelnemer is zelf verantwoordelijk om bestelde producten op tijd in te leveren. De uiterste inleverdatum staat altijd op het afhaalbewijs vermeld.
  5. Als de inleverdatum is verlopen, kan de aanbieder het product niet meer uitgeven. De punten kunnen niet teruggestort worden.
  6. Afspraken met betrekking tot het afhalen / besteden van de bestelde producten gaat in overleg met de aanbieder. U vind de contactgegevens van de betreffende aanbieder op het afhaalbewijs.
  7. Wanneer een product (tijdelijk) niet meer leverbaar is, maakt de aanbieder zelf afspraken met de deelnemer om dit op te lossen. De gemaakte afspraak is tussen de aanbieder en de deelnemer.
 5. Aanvullende regelingen

  1. Aanvullende regelingen, zoals een fietsplan, declaratie van schoolkosten of het kopen van een identiteitsbewijs hebben hun eigen specifieke voorwaarden. Deze staan altijd bij het product genoemd.
  2. Aanvragen voor een aanvullende regeling moeten altijd voorzien worden van de juiste documentatie, zoals een factuur, inschrijving of aankoopbewijs. Per regeling staat specifiek vermeld welke documenten moeten worden aangeleverd.
  3. De gemeente beoordeeld iedere aanvraag. Afhankelijk van de regeling keert zij het bedrag uit op het opgegeven IBAN-rekeningnummer of wijst de aanvraag af.
  4. Alle aanvragen en hun status (aangevraagd, in behandeling of afgehandeld) kunnen via het account bekeken worden.
 6. Het afhaalbewijs

  1. Het afhaalbewijs is persoonsgebonden en is een waardedocument. Bij verlies kunnen de punten niet worden teruggeboekt.
  2. De deelnemer dient altijd het afhaalbewijs en zijn identiteitsbewijs mee te nemen om de bestelling af te kunnen halen bij de aanbieder.
 7. Geldigheid algemene voorwaarden

  1. De algemene voorwaarden kunnen ieder kalenderjaar wijzigen. Meedoen in Montferland kan niet aangesproken worden op verlopen algemene voorwaarden. Alleen de laatste versie is geldend. Deelnemers en aanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de algemene voorwaarden.