Algemene voorwaarden aanbieder Meedoen in Montferland

Laatste wijziging 18 januari 2024

Gemeente Montferland vinden we dat iedereen gelijk is. Ook wanneer iemand minder geld heeft om uit te geven willen we dat diegene mee kan doen.

Word aanbieder van Meedoen in Montferland en draag bij aan een socialer Montferland. U kiest zelf welke producten, diensten, abonnementen of lidmaatschappen u aanbiedt. Zo genereert u extra omzet en nieuwe leden, terwijl de deelnemers mee kunnen doen. Een win-winsituatie dus!

 1. Definities

  1. Meedoen in Montferland: Een regeling voor inwoners met een laag inkomen van de gemeente Meedoen in Montferland. Zo krijgt iedereen de mogelijkheid deel te nemen aan activiteiten binnen de gemeenschap.
  2. Doel van Meedoen in Montferland: Inwoners met een laag inkomen de mogelijkheid geven mee te doen aan maatschappelijke activiteiten.
  3. Deelnemer: Een inwoner van de gemeente Montferland die een aanvraag doet voor Meedoen in Montferland en daarvoor in aanmerking komt.
  4. Aanbieder: Een organisatie (bedrijf, vereniging, stichting, winkel) die één (of meer) product(en) plaatst in onze webwinkel.
  5. Product: Verzamelnaam voor producten, diensten, lidmaatschappen en/of abonnementen die een aanbieder aanbiedt.
  6. Afhaalbewijs: Een bestelbewijs waarmee de deelnemer een product kan afhalen bij de aanbieder. Dit is een waardedocument. Na het plaatsen van een bestelling, ontvangt de deelnemer het afhaalbewijs per e-mail. Het afhaalbewijs moet geprint of digitaal getoond worden of worden overhandigd aan de aanbieder. De aanbieder gebruikt dit document om de bestelling te controleren.
 2. Meedoen in Montferland

  1. Wij zijn Met Gezond Boerenverstand. Wij verzorgen de uitvoering en digitale ondersteuning van Meedoen in Montferland voor Gemeente Montferland.
  2. Wij hebben een klantenservice waar iedereen met vragen of opmerkingen terecht kan. E-mail ons via vragen@meedoeninmontferland.info, bel ons via 033 30 35 466, of chat met ons via de chatoptie op deze website.
  3. Wij proberen e-mails binnen 2 werkdagen te beantwoorden.
  4. Wij zijn telefonisch en per chat bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09:00 – 12:00 en 13:00 – 17:00 uur.
  5. Wij voelen ons vrij om op basis van de drukte de openingstijden van de klantenservice aan te passen.
 3. Voorwaarden

  1. Een organisatie kan zich aanmelden als het is gevestigd in Montferland of een gemeente er omheen.
  2. De organisatie moet producten kunnen aanbieden die aansluiten bij het doel van Meedoen in Montferland.
 4. Belangrijke datums

  1. Een deelnemer kan bestellen tot en met 15 december 2024.
  2. Een deelnemer kan bestellingen afhalen tot en met 22 december 2024.
  3. Aanbieders kunnen bestellingen afboeken tot en met 31 december van het huidige jaar. Na deze datum kunnen wij uitbetalingen niet meer verwerken.
 5. Aanmelding

  1. Bij een aanmelding vragen wij om naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer en KvK-nummer van uw organisatie. Wij willen ook graag een contactpersoon. Als u als aanbieder btw-plichtig bent moet u ook het btw-nummer opgeven. Zonder deze gegevens kunnen wij niet uitbetalen.
  2. U vult het formulier naar waarheid in.
  3. De aanmelding mag alleen worden gedaan door iemand die beslissingsbevoegd is, akkoord gaat met deze algemene voorwaarden en de aanbiedersbijdrage.
  4. Na uw aanmelding ontvangt u van ons een e-mail met daarin een bevestiging dat wij uw aanvraag hebben ontvangen.
  5. Wij beoordelen alle aanmeldingen van aanbieders binnen 14 dagen. Wij controleren of de aanmelding voldoet aan de voorwaarden.
  6. Na goedkeuring ontvangt u inloggegevens. Bewaar deze zorgvuldig en houdt deze geheim om misbruik te voorkomen.
  7. Tegen afwijzing staat geen bezwaar open.
  8. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het niet of verkeerd invoeren van informatie.
  9. Wij plaatsen de naam van de organisatie en het adres openbaar op de website. De volgende gegevens worden ook getoond als u deze hebt ingevuld: logo, telefoonnummer, e-mailadres, omschrijving.
 6. Deelname

  1. Aanbieders nemen minimaal 1 kalenderjaar deel aan Meedoen in Montferland.
  2. Deelname wordt automatisch verlengd. Als aanbieder kunt u uw deelname eenzijdig stoppen.
  3. Als aanbieder betaalt u 15% bijdrage over alle bestellingen die via onze webwinkel bij uw organisatie zijn geplaatst. Deze bijdrage hebben we nodig om het Meedoen in Montferland betaalbaar te houden. Stichtingen en verenigingen hoeven deze bijdrage niet te betalen.
  4. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het niet of verkeerd invoeren van informatie. Aanbieders kunnen hun gegevens zelf aanpassen in hun account. Lukt dit niet, of heeft u vragen, neem dan contact op met de klantenservice.
 7. Producten

  1. Aanbieders kunnen maximaal 20 producten toevoegen.
  2. Aanbieders kunnen het hele jaar producten toevoegen.
  3. Producten toevoegen kan alleen als u de volgende gegevens verstrekt: titel, omschrijving, categorie, doelgroep, prijs en btw-tarief.
  4. Aanbieders bepalen zelf het aanbod en de prijs. U mag deelnemers geen structurele extra kosten laten betalen voor het gebruik van Meedoen in Montferland. Eventueel eenmalige bijkomende kosten moeten in de omschrijving worden beschreven.
  5. Aanbieders bepalen zelf of een product kan worden verstuurd. Als een product kan worden verstuurd dan bepaalt u zelf de verzendkosten. De verzendkosten moet u inclusief btw opgegeven. Het btw-tarief moet daarbij gelijk zijn aan het btw-tarief van het product.
  6. Aanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor een juiste invoer van het product.
  7. Wij beoordelen alle producten. Dit doen wij binnen 14 dagen. Wij controleren of het product aansluit bij het doel van Meedoen in Montferland.
  8. Na goedkeuring van een product is deze zichtbaar in de webwinkel en kunnen deelnemers het product meteen bestellen.
  9. Aanbieders mogen persoonsgegevens van een deelnemer niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Nadat de overeenkomst is uitgevoerd, mogen alleen nog de gegevens worden bewaard die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de belastingwetgeving.
  10. Aanbieders gaan bij het toevoegen van een product een leveringsverplichting aan. Als een product (tijdelijk) is uitverkocht dan moet u een gelijkwaardig alternatief bieden aan de deelnemer.
 8. Bestellingen

  1. Alle bestellingen zijn persoonsgebonden.
  2. Aanbieders ontvangen bestellingen direct vanuit Meedoen in Montferland.
  3. Aanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor het bewaken van inkomende bestellingen.
  4. Aanbieders moeten zelf bestellingen afboeken. Zonder afboeking kunnen wij een bestelling niet uitbetalen.
  5. De deelnemer kan bestellingen afhalen vanaf 5 dagen na de besteldatum.
  6. De deelnemer neemt altijd een afhaalbewijs mee. Deze kan geprint of digitaal getoond worden.
  7. Aanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor het innemen en/of behandelen van het afhaalbewijs. Dit staat gelijk aan de afname en betaling van de bestelling. Controleer de afhaalcode en controleer of het afhaalbewijs niet eerder is ingeleverd.
  8. Aanbieders moeten bestellingen binnen 3 weken.
  9. Aanbieders moeten verkochte producten altijd leveren, ook als het product daarna uit de webwinkel is verwijderd.
  10. Aanbieders mogen deelnemers geen structurele extra kosten laten betalen voor het gebruik van Meedoen in Montferland.
  11. De deelnemer kan bestellingen niet annuleren. Wij maken alleen in bijzondere gevallen een uitzondering op deze regel. Annuleren gaat altijd in overleg met de aanbieder.
 9. Facturering

  1. Wij sturen iedere maand per e-mail een overzicht van de omzet van de afgelopen maand. U kunt deze facturen ook vinden in uw account. Op die factuur staat de omzet per product, inclusief de btw-specificatie die de aanbieder aan de bestelling heeft gekoppeld. De aanbiedersbijdrage is hierop al in mindering gebracht.
  2. Wij betalen uw omzet altijd uit in de eerste week van de opvolgende maand. U ontvangt de uitbetaling van Met Gezond Boerenverstand.
 10. Misbruik

  1. Bestellingen zijn persoonsgebonden. Wij zien het doorverkopen van bestellingen als misbruik van Meedoen in Montferland. Als u signalen ontvangt van mogelijk misbruik dan moet u dit melden via vragen@meedoeninmontferland.info.
 11. Aansprakelijkheid

  1. Als u vindt dat wij ergens in tekortkomen dan horen wij dat graag. Informeer ons zo snel mogelijk via e-mail of per post over deze tekortkoming. Beschrijf hierin duidelijk wat er aan de hand is en geef ons een redelijke tijd om dit te herstellen.
  2. Wij zijn, tegenover aanbieders, alleen aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een tekortkoming in de nakoming van een opeisbare verbintenis van onze kant.
  3. Wij zijn niet aansprakelijk voor vervolgschade, zoals verlies aan omzet of goodwill, verminderde opbrengst en andere indirecte schade.
  4. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat aanbieders onjuiste of onvolledige informatie hebben verstrekt.
  5. Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten van derden. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten.
  6. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal eenmaal het factuurbedrag of een onderdeel daarvan. Als er sprake is van verzekerde schade, dan zijn wij aansprakelijk tot de hoogte van het door de verzekering uitgekeerde bedrag.
 12. Conflictsituaties

  1. Aanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van een dienst, activiteit, lidmaatschap of abonnement.
  2. Gemeente Montferland treedt op als bemiddelaar in conflictsituaties.
 13. Klachten

  1. Als u ontevreden bent over Meedoen in Montferland kan u een klacht indienen. Wij nemen klachten serieus en behandelen klachten zorgvuldig.
  2. U kunt een klacht indienen door contact op te nemen met onze klantenservice via vragen@meedoeninmontferland.info.
 14. Privacy

  1. Wij behandelen persoonsgegevens overeenkomstig met de AVG. Dit leggen wij uit in ons privacybeleid.
  2. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen.
  3. Wij hebben verwerkersovereenkomsten met alle derde partijen.
  4. Wij verwachten dat aanbieders zich ook aan de verplichtingen uit de AVG en de toepasselijke wet- en regelgeving houden.
 15. Geldigheid

  1. Aanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van deze algemene voorwaarden.
  2. Deze algemene voorwaarden kunnen eens per jaar worden aangepast.
  3. Alleen de laatste versie van de algemene voorwaarden is geldend.
  4. Op alle producten, diensten, activiteiten, lidmaatschappen en abonnementen gelden de (garantie)voorwaarden van de aanbieder.
  5. Met het aanbieden van producten, diensten, lidmaatschappen dan wel abonnementen neemt de aanbieder de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.